ايران

         در عشق جاری خواهم ماند           برای خاکم            برای سرزمینم که افتابی پیوند خورده با پنجره خانه دارد                                                 و ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 9 بازدید
تیر 89
1 پست
بهمن 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست